Libri John Morris Jones (versione in eBook) PDF / EPUB

Allan James | University of Wales Press
  • Autore: Allan James
  • Editore: University of Wales Press
  • I dati pubblicati: 15/12/2011
  • ISBN: 9781783162680
  • Formato del libri: PDF, Epub, DOCx, TXT
  • Numero di pagine: - pages
  • Dimensione del file: 25MB
  • Posto:

Arferai John Morris-Jones, yn ol Gwenogvryn Evans un o'i gyfoeswyr, gyfeirio at y Deyrnas Unedig ac Iwerddon fel 'Anglesey and the adjacent islands' fel na raid amau cryfder ei ymlyniad wrth ei filltir sgwar. Yn Nhrefor, Llandrygarn, yn sir Fon y'i ganed er i'r teulu symud oddi yno i Lanfair Pwllgwyngyll o fewn rhyw dair blynedd ac yno y bu am weddill ei oes. Aeth yn y man i Ysgol Friars ym Mangor ac wedi hynny i Goleg Aberhonddu yng nghwmni nifer o'i gyd-ddisgyblion a'r prifathro, y Parchg. D. Lewis Lloyd. Profodd ei hun yn ddisgybl disglair mewn Mathemateg gan ennill ysgoloriaeth i Rydychen yn 1883 lle bu'n astudio am radd yn ei ddewis bwnc. Ond wedi graddio ei ddymuniad oedd ffarwelio a Mathemateg am iddo ers tro ymddiddori mewn astudiaethau ieithyddol dan ddylanwad Athro Celteg Prifysgol Rhydychen, Syr John Rhys. Ar ol cyfnod o waith ymchwil yn y Gymraeg dan gyfarwyddyd Rhys, penodwyd John Morris-Jones yn ddarlithydd ac, ymhen amser, yn Athro yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Bangor. Cydnabyddir fod iddo ran allweddol yn y dadeni llenyddol a welwyd yng Nghymru ym mlynyddoed cynnar yr ugeinfed ganrif. Cyplysir ei enw ag un O.M. Edwards, y ddau'n ffigurau amlwg yn hanes y dadeni hwnnw ar ol bod yn gyd-fyfyrwyr yn Rhydychen a chael eu hysbrydoli drwy gyfrwng cyfeillach ffrwythlon a chyfoedion yno dan arweiniad Syr John Rhys. Fel ymgyrchwr gallai ymddangos yn bur ymosodol ei agwedd. Ac eto, ceisir dangos fod cryn wahaniaeth rhwng ei ddelwedd gyhoeddus a'r hyn a wyddom am John Morris-Jones y gwr a'r tad, yr ymgomiwr diddan a'r gwestai croesawgar ar ei aelwyd ei hun. Wrth ymdrin a'r wedd bersonol ar ei bersonoliaeth, manteisiwyd ar y dystioaeth a welir mewn gwahanol gyfresi o lythyrau a ddaeth i'r amlwg yn weddol ddiweddar, llythyrau na dderbyniodd hyd yma ryw lawer o sylw. Y gobaith yw y bydd y fath gyfuniad o dystiolaeth yn creu darlun mwy cyflawn o un o ffigurau amlwg ei gyfnod yng Nghymru.

Vi forniamo in questa pagina un elenco completo dei migliori portali online che offrono e-book gratuito John Morris Jones (versione in eBook) anche senza registrazione. Da questi siti web sara possibile scaricare in modalita free libri elettronici in vari formati tra i piu utilizzati come PDF, ePub, mobi pocket, ODT, RTF, DOC, ASCII, TXT.
La variabilita dei formati e un grande vantaggio in quanto il libro digitale puo essere sfogliato su tantissimi dispositivi come gli ebook-readerKobo, Kindle Amazon, Sony, Tolino, Mediacom e poi anche mediante l'utilizzo di app gratis su PC computer desktop (con installati i piu utilizzati sitemi operativi come Windows Microsoft, Linux, MAC), iPad e iPhone iOS Apple, tablet Android, smartphone, cellulari (Samsung, Nokia, LG, Asus, eccetera) e persino console di videogiochi (Play Station e XBox) e smart TV.

Ebook Scaricare

Leggere nel tempo libero e forse uno tra gli hobby piu sani che ci siano in circolazione. E leggere gratis comodamente seduti sul divano di casa e decisamente ancora meglio. Con le nuove tecnologie sfogliare un libro digitale, se puo far storcere il naso ai puristi, e un piacere che puo offrire molte soddisfazioni. E poi utilizzare un eReader e come sfogliare le pagine di un libro cartaceo o almeno offre la stessa sensazione, addirittura in molti dispositivi e presente anche il rumore della pagina girata.
Solitamente non e raro imbattersi in ebook recenti ed anche bestseller in copie digitali omaggio o al massimo venduti ad un prezzo simbolico di poche decine di centesimi di euro.

Scaricare gratis ebook scrittori emergenti

Come ben sappiamo internet ha rivoluzionato il nostro mondo in pochissimo tempo. E molto e cambiato anche per quanto riguarda lapromozione di libri o qualunque altro oggetto d'arte. E' per questo che molti scrittori emergenti rilasciano su vari portali ebook John Morris Jones (versione in eBook) da scaricare gratuitamente. Se il libro vale, la popolarita dell'autore puo salire alle stelle in un tempo ridottissimo.


John Morris Jones (versione in eBook) scarica libri spirituali gratis | John Morris Jones (versione in eBook) biglino libri pdf | John Morris Jones (versione in eBook) libri blavatsky epub

Aggiungi un commento